Pris til Halden fengsel

Arkitektfirmaet HLM arkitektur fra Bergen har mottatt Arnstein Arnebergs pris for Halden fengsel. Statsbygg har vært byggherre for fengselet, som sto ferdig i april i år.

Juryen sier i sin begrunnelse blant annet at arkitekten har vist en veloverveid bruk av virkemidler i den vanskelige balansen mellom trivsel og straff. Fengselets murer fratar den innsatte frihet og kontakt med samfunnet. Samtidig skal oppholdet bidra til å utvikle den innsatte på en positiv måte. Juryen også var imponert over den håndtverksmessige kvaliteten som bygget er preget av.

Arkitekturprisen deles ut av Østfold Arkitektforening og er oppkalt etter arkitekt Arnstein Arneberg, som var født i Halden i 1882.