Positiv utvikling for Løvenskiold-Vækerø i 2020

Både topp og bunnlinje utviklet seg positivt for Løvenskiold-Vækerø-konsernet i 2020.

Løvenskiold-Vækerø økte i 2020 omsetningen med 550 millioner kroner til NOK 5,5 milliarder kroner. Konsernets resultat (EBITDA) var 292 millioner kroner som representerer en forbedring på 110 millioner koner. Det samlede resultat før skatt bll 173 millioner kroner, skriver de i en pressemelding.

Aktivitetsnivået for alle konsernets virksomhetsområder har vært høyt, med økt etterspørsel i de fleste markedsområder. For å styrke fremtidig konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, har konsernet i 2020 som tidligere år gjennomført et omfattende investeringsprogram på 164 millioner kroner, skriver konsernet i meldingen.

De forteller at covid-19 har medførtbetydelige driftsmessige utfordringer, og konsernet har til enhvertid prioritert tiltak for å hindre smitte blant ansatte og kunder. Fra mars 2020 har markedet for byggevarer hatt enbetydelig økning som et resultat av endret forbruksmønster. Forbrukerkunden har prioritert å investere i egne boligerog hytter, samtidigsom byggeaktiviteten har vært på et stabilt og høyt nivå.

- Jeg er meget fornøyd med resultatet for Løvenskiold-Vækerø i 2020 som representerer en solid fremgang fra foregående år. 2020 var et spesielt år med stor usikkerhet og behov for løpende tilpasning til myndighetenes retningslinjer. For å lykkes med å skape et godt resultat, har alle ansatte i konsernet gjort en enestående innsats for å betjene våre kunder på en tilfredsstillende måte, sier eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold i meldingen.

Om selve byggevardelen av selskapet skriver de:

- Løvenskiold Handel har opprettholdt sin ledende posisjonsom leverandør av byggevarer i det norske bo- og byggevaremarkedet gjennom kjedekonseptene Maxbo og Maxbo Proff. Selskapet hadde en samlet omsetning på 5.273 millioner kroner som representerer en økning på 520 millioner kroner. Løvenskiold Handels resultat viste en betydelig forbedring og EBITDAble 210 millioner kroner.

Maxbo-kjeden kan også fortelle atnettbutikken maxbo.no som en omsetningsvekst på hele 202 prosent i 2020.

Løvenskiold Eiendom forvalter og utvikler konsernets bolig- og næringseiendommer og hadde i 2020 et tilfredsstillende resultat med en EBITDA på 78 millioner kromer. De samlede inntektene for konsernets eiendomsselskaper i 2020 var 130 millioner kroner.

Selskapet er nå med på utviklingen av en rekke boligprosjekter på Østlandet med til sammen 3.000 boliger. For Maxbo gjennomførerLøvenskiold Eiendom bygging av moderne varehus i Ås og på Forus i Stavanger med et samlet areal på 18.000 kvadrameter.