Saksordfører Jan Tore Sanner og de andre komitemedlemmene ble feiret med kake for å ha reddet opplæringskontorene gjennom det nye opplæringsloven tirsdag.

Saksordfører Jan Tore Sanner og de andre komitemedlemmene ble feiret med kake for å ha reddet opplæringskontorene gjennom det nye opplæringsloven tirsdag.

Politisk enighet rundt ny opplæringslov – bransjeaktører spanderte kake på politikerne

Tirsdag overleverte Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sin innstilling til den nye opplæringsloven. Der slås det fast at opplæringskontorenes videre rolle er sikret. Det fikk flere bransjeaktører til å spandere kake på komiteen for å feire arbeidet som er langt ned.