Polakker topper listen

Tre av ti virksomheter i næringslivet benytter arbeidskraft fra EU. Nesten like mange offentlige virksomheter gjør det samme. For første gang er polakker like populært i begge sektorene.

Bruken av europeisk arbeidskraft har vært stabil i privat sektor det siste året, men har falt fra 39 til 26 prosent i offentlig sektor, viser en ny undersøkelse for NAV EURES.

- For første gang er polsk arbeidskraft like vanlig i offentlig som i privat sektor. De siste årene har svenskene toppet listen i offentlig sektor, men nå gjør polakkene inntog både i offentlig og privat sektor, sier EURES Manager Almedina B. Jahre i det europeiske arbeids¬formidling¬s¬nett¬verket EURES, som er en del av NAV.

Fire av ti norske arbeidsgivere som bruker EU-arbeidskraft, benytter nå polakker. I tillegg til Polen og Sverige, er Tyskland, Litauen og Danmark de vanligste rekruteringslandene, uansett sektor.

Voksende behov
Næringslivet vil rekruttere flere utenlandske arbeidstakere de neste 12 månedene. 32 prosent av bedriftene forventer å bruke EU-arbeidskraft fremover, mens 26 prosent oppgav dette for et år siden. Behovet har økt i samtlige bransjer, med unntak for tjenesteytende næringer.

- Vi må tre år tilbake i tid for å finne større forventning til bruk av EU-arbeidskraft i næringslivet. For første gang på to år ser vi også at bruken øker innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, sier Jahre.

42 prosent av bygge- og anleggsbedriftene brukte EU-arbeidere i fjor, mot 33 prosent året før.

Hotellbransjen på topp
Det er hotell- og restaurantnæringen som bruker mest utenlandsk arbeidskraft her til lands. Over seks av ti har benyttet EU-arbeidskraft det siste året. På samme tid er bruken fordoblet i transport- og kommunikasjonsbransjen hvor omlag annenhver bedrift oppgir dette.

- Bruken av europeisk arbeidskraft har vokst kraftigst i transportbransjen det siste året. Det kan også henge sammen med en generell konjunkturoppgang hvor vi begynner å flytte og handle varer i større grad igjen, sier Jahre.

Mindre utenfor EU
16 prosent av bedriftene har benyttet arbeidskraft som ikke kommer fra et EU/EØS-land det siste året. Det er stabilt sammenlignet med sist og forventningene fremover. Det er i Rogaland og Nordland flest benytter slik arbeidskraft, og færrest i Aust-Agder og Oppland.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2500 private og offentlige virksomheter i desember 2009. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.