Elvegrenda i Longyearbyen skal være pilotbygg i prosjektet. Foto: Dag Ivar Brekke/LPO Arkitekter
Elvegrenda i Longyearbyen skal være pilotbygg i prosjektet. Foto: Dag Ivar Brekke/LPO Arkitekter

Pilotbygg på Svalbard skal gi mer ombruk

Et nytt forskningsprosjekt i EU skal munne ut i mer nøyaktig og standardisert informasjon om byggematerialer og deres egenskaper. Sintef leder piloten på Svalbard, der Store Norske Boliger skal gjenbruke 36 leiligheter fra 50 til 60 kvadratmeter.

Noen bygg skal rehabiliteres eller bygges på, mens andre skal demonteres. Nye krav krever tiltak av ulike slag for mye av dagens bygningsmasse.

– I alle disse tilfellene ønsker vi mest mulig informasjon om byggets geometri og materialer, i et format som kan deles og brukes av alle. For nyere bygg finnes gjerne denne informasjonen, men for det meste av bygningsmassen er ikke det tilfelle, sier seniorrådgiver Sveinung Nesheim i en pressemelding fra SINTEF.

Når materialer dekkes til og støpes inn blir det en utfordring. Derfor undersøker de metoder og verktøy som kan gi markedet tilgang på denne informasjonen.

– I Horizon Europe-prosjektet SUM4Re tar vi denne utfordringen. Her skal vi lage metoder for å bygge materialbanker fra det bygde miljø ved å kombinere teknologier for datainnsamling og maskinlæring for å identifisere både synlige og skjulte byggematerialer. Vi vil forbedre BIM-standarden for å støtte sirkulære utfordringer. Dette skal vi gjøre ved å følge åpne standarder og sikre interoperabilitet med kommersielle databaser, forteller Nesheim.

Han tror prosjektet vil øke potensialet for ombruk og miljøgevinst radikalt.

Forskningen skal foregå gjennom en jernbanestasjon i Jolastokieta i Baskerland, bytransformasjon i Den Haag og boligbygg i Longyearbyen på Svalbard, skriver Sintef.

SUM4Re skal nå hjelpe samfunnet på Svalbard med å utvikle et rammeverk for å samle teknisk informasjon om bygg som krever reparasjon, flytting, eller demontering i Longyearbyen. Store Norske Boliger skal gjenbruke 36 leiligheter fra 50 til 60 kvadratmeter i Elvegrenda ved å bygge ny fundamentering og bygge om til god teknisk stand.

– 500 arktiske samfunn ligger i områder hvor tining av permafrosten i løpet av de neste tiårene gjør at det kreves inngrep for at de skal forbli beboelige. I tillegg er logistiske utfordringer med materialtilgjengelighet, leveranser og arbeidskraft og utstyrskostnader i Arktis viktige argumenter for sirkularitet og gjenbruk fra et økonomisk synspunkt, melder Sintef.

– Arktiske bygninger er hovedsakelig laget av tre, og Store Norske Boliger har potensielt mange tilsvarende prosjekter i tiden fremover, der bygningsfundamentet blir ustabilt, og der informasjon om bygningens materialer og tilstand vil være meget viktig. Prosjektet vil gi verdifull kunnskap til beslutningstakere for bygde arbeider på permafrost her og andre avsidesliggende steder, forklarer Nesheim.