Petter Stordalen får ikke bygge hytte

Lillesand kommune sier tvert nei til hotellkonge Petter Stordalens hytteplaner på Sandøya.

 

 

Med 8 mot 1 stemme vedtok planutvalget i Lillesand kommune tirsdag å si nei til hotellkongens ønske om å rive «nummer to-hytta» på Sandøya for å føre opp en ny hytte i moderne arkitektur, skriver NA24.

Mens planutvalget tidligere har vært delt på midten i synet på Stordalens hytteplaner, overrasket den ene etter den andre av de tidligere velvillige tirsdag med å proklamere at de hadde snudd og ikke lenger hadde sansen for å bygge så moderne så kloss i uthavnen Gamle Hellesund. Flere har understreket at uthavna har nasjonal verneverdi som selve juvelen blant landsdelens uthavner.

Tirsdagens vedtak kan i prinsippet påklages av Stordalen, men det vil trolig være ganske fånyttes med de føringer som er kommet fra fylkets kulturvernmyndigheter og fra fylkesmannen i saken.