Juryen har lagt vekt på at vinnerutkastet har et flott arkitektonisk uttrykk og et inkluderende inngangsparti. Ill. Peab/Monolot/Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter

Juryen har lagt vekt på at vinnerutkastet har et flott arkitektonisk uttrykk og et inkluderende inngangsparti. Ill. Peab/Monolot/Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter

Peab vant konkurranse om å bygge ny kirke i Bergen

Peab K. Nordang er tildelt totalentreprisen for den nye kirken i Sædalen i Bergen.

Fakta om prosjektet:

* Omfang: Ca. 1.200 kvadratmeter BRA (bruksareal)
* Byggherre: Bergen kirkelige fellesråd
* Kontraktssum: Ca. 50 millioner kroner (totalentreprise)
* KOHT Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter samarbeider om arkitekturprosjektering. TAG Arkitekter er landskapsarkitekt.
* Oppstart: 2022
* Ferdigstillelse: Fjerde kvartal 2023

Sammen med Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter vant Peab K. Nordang design- og priskonkurransen med løsningen "En kirke full av liv".

– Vi er ydmyke og stolte over å få utvikle og bygge et så viktig prosjekt for lokalsamfunnet i Sædalen, sier Magnus Mjelstad, distriktssjef for Peab K. Nordang i Bergen, i en pressemelding.

Ifølge juryens rapport vant forslaget "En kirke full av liv" konkurransen fordi det har en «arkitektonisk vilje og en troverdighet som et samlet anlegg,». Juryen legger vekt på samspillet mellom arkitektur, omgivelser og funksjoner. Juryen fremhever også at kirken blir et landemerke i sentrum av Sædalen.

En bekk renner gjennom naturtomten. Hvis det skulle komme en storflom, er det viktig at kirken ligger på trygg avstand.

Magnus Mjelstad, distriktssjef for Peab K. Nordang. Foto: Peab

Magnus Mjelstad, distriktssjef for Peab K. Nordang. Foto: Peab

– Dette kravet ble avgjørende for hvordan vi utnytter den flotte tomten. Kirken er plassert slik at vi best mulig ivaretar naturen omkring. Kirkens uteområder er en viktig del av prosjektet. De er tilpasset naturen og bidrar til et flott rekreasjonsområde, forklarer Mjelstad.

Teglstein
Valg av byggemateriale har også vært viktig for utformingen av "En kirke full av liv". Teglsten er valgt som hovedmateriale fordi det er bestandig, holder seg pent over lang tid og ikke krever mye vedlikehold.

Peab K. Nordang sier de har brukt mye tid og ressurser på å utvikle det seirende konseptet i samarbeid med dyktige arkitekter og rådgivere.

– Den største utfordringen har vært begrensningene som ligger i reguleringsplanen og i tomtens størrelse og utforming. Dette kombinert med byggherrens krav og en stram kostnadsramme har gjort oss ekstra skjerpet, sier Mjelstad, som nå ser fram til å komme i gang med detaljprosjekteringen.

Ill. Peab/Monolot/Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter

Ill. Peab/Monolot/Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter

– Ivaretar helheten
Mette Svanes er kirkeverge i Bergen og har ledet juryen for konkurransen om den nye Sædalen kirke i Fana bydel. Hun forteller at løsningsforslaget fra Peab K. Nordang og samarbeidspartnerne ble valgt fordi det ivaretar helheten best.

– Løsningen gir et flott arkitektonisk uttrykk. Den bruker tomten på en optimal måte, og den svarer godt på menighetens ønsker og behov, sier Svanes i meldingen.

Kirkeverge Mette Svanes har ledet juryen i konkurransen om den nye kirken i Sædalen. Foto: Bergen kirkelige fellesråd

Kirkeverge Mette Svanes har ledet juryen i konkurransen om den nye kirken i Sædalen. Foto: Bergen kirkelige fellesråd

 

Kirketorget utgjør hjertet i den nye kirken. Det er et stort rom man går gjennom for å komme inn i selve kirkerommet. Kirketorget skal brukes til kirkekaffe, seniortreff og lignende samlinger. De to salene kan slås sammen og rommer da 400 sitteplasser. I andre etasje kommer møte- og aktivitetsrom.

Juryen har lagt vekt på at inngangspartiet er inviterende og inkluderende. Adkomsten består av en gangvei og bred trapp fra bilveien opp mot inngangen.

– Det er et fint og romslig område foran inngangen til kirken. Det er god kommunikasjon mellom ute- og inne-arealene. Plassen vil bli et viktig samlingssted for eksempel ved bryllup og begravelser. Dessuten er det virkningsfullt og symbolsk med en sammenhengende akse hele veien fra utsiden, gjennom kirken og fram til alteret, sier Svanes.

Arkitektene Mikkel Haavaldsen i Helle Melbye Arkitekter og Anders Bjørneseth i Koht Arkitekter har samarbeidet om å tegne den nye Sædalen kirke.

– Vi har lagt vekt på at bygget skal henvende seg tydelig mot alle som ankommer eller passerer forbi. Målet er at det skal fremstå vennlig og inviterende for alle. Siden kirken skal romme et stort spenn av aktiviteter, har vi hatt fokus på en romløsning som gir størst mulig fleksibilitet, sier Haavaldsen i meldingen.

Sædalen ble i 2006 skilt ut som egen menighet under Birkeland sokn. Siden 1980-tallet har det vært omfattende utbygging i området, med stigende folketall. Drømmen om egen nærkirke vært levende helt siden 1960-tallet, da det ble startet pengeinnsamling.

– Det betyr mye for folk i Sædalen å få denne kirken nå. Det er en aktiv og tallrik menighet som leier lokaler på skolene, og som sliter med å finne plass til alle sine aktiviteter. De har ventet på egen kirke i flere tiår, forteller kirkeverge og juryleder Mette Svanes.

Med seg i juryen har hun hatt uavhengige arkitekter, representanter for menigheten og Bergen kirkelige fellesråd, som er byggherre.

Sist en ny kirke ble tatt i bruk i Bergen var da Ytrebygda nærkirke ble vigslet i desember 2011. Nå håper menigheten i Sædalen å kunne feire julegudstjeneste i egen kirke i 2023.