Illustrasjonsfoto: Peab

Peab skal skifte 10.000 skilt i Trøndelag

Peab Anlegg har signert kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om utskifting av 10.000 skilt i perioden 2023-2026.

Hovedoppgaven i kontrakten er nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesveier i hele Trøndelag fylkeskommune. Fylkesveinettet består av 6.000 kilometer vei og 65.000 trafikkskilt. Prosjektet omfatter levering, oppsetting og nedtaking av rundt 10.000 skilt. Kontraktssummen er på cirka 33 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift, opplyser Peab i en pressemelding.

Peab Anlegg har en pågående kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for perioden 2020-2023, og hadde en tilsvarende kontrakt i 2018-2019, da med Statens vegvesen som byggherre.

– Vi er meget fornøyde med å kunne signere kontrakt med Peab, og ser frem til å kunne fortsette det gode samarbeidet, sier Nikolai Høilo, ansvarlig for kontrakten hos Trøndelag fylkeskommune.

Anleggsleder Petter Borgsø i Peab Anlegg (t.v),  prosjektleder Torbjørn Juliussen i Peab Anlegg,, Nikolai Høilo, teamleder fagkontrakter i Trøndelag fylkeskommune, og byggeleder Per-Andre Pettersen i Trøndelag fylkeskommune.
Anleggsleder Petter Borgsø i Peab Anlegg (t.v), prosjektleder Torbjørn Juliussen i Peab Anlegg,, Nikolai Høilo, teamleder fagkontrakter i Trøndelag fylkeskommune, og byggeleder Per-Andre Pettersen i Trøndelag fylkeskommune. Foto: Peab

Peab Anlegg etablerte i 2018 en egen skiltavdeling i Trondheim som tar oppdrag i hele Trøndelag fylke.

– Vi er utrolig glade for å få fornyet tillit fra Trøndelag fylkeskommune. Skiltarbeid har blitt mer et eget fag, og med denne kontrakten kan vi fortsette å videreutvikle skiltavdelingen og våre medarbeidere, sier Torbjørn Juliussen, leder for Peab Anleggs skiltavdeling.

Ifølge Peab Anlegg krever denne typen oppdrag god planlegging.

– Trøndelag fylkeskommune er et stort geografisk område. Skiltmontørene kan ha opptil 20 oppstillinger langs veinettet per dag, som betyr 20 ulike anleggsområder. Nøyaktig planlegging av arbeidet er helt essensielt. Våre folk er også svært opptatt av god og tydelig arbeidsvarsling når de jobber ute på veiene. Det handler både om deres egen sikkerhet, og ikke minst trafikantenes, sier Juliussen.