Enger gjenvinningsstasjon i Åmot i Modum skal oppgraderes og bygges ut. Illustrasjon: Rambøll

Enger gjenvinningsstasjon i Åmot i Modum skal oppgraderes og bygges ut. Illustrasjon: Rambøll

ANRU

Peab oppgraderer Enger gjenvinningsstasjon i Buskerud

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) valgte Peab som totalentreprenør for oppgradering og utbygging av Enger gjenvinningsstasjon i Åmot i Modum.

Byggeprosjektet har et mål om at 20 prosent av materialene skal være fra ombruk, blant annet dører, vinduer og ytterkledning. I tillegg arbeides det med løsninger for gjenbruk av asfalt, teglstein, takplater, trevirke og stål.

– Prosjektet har en flott miljøprofil, som passer godt med Peabs miljøambisjoner. I tillegg til stor grad av materialombruk skal byggeplassen være fossilfri. Det betyr at vi vil benytte el-maskiner, som reduserer utslippene på byggeplassen til et minimum, sier avdelingsleder Håvard Dybendal i Peab i en pressemelding.

Peabs kontrakt har en verdi på cirka 28 millioner kroner og omfatter utbygging av to nye driftsbygninger. Den ene skal benyttes til oppbevaring av farlig avfall og den andre blir et ombruksbygg. I tillegg skal Peab etablere takkonstruksjoner over forskjellige sorteringsfraksjoner ved avfallsstasjonen.

– Prosjektet omfatter også en utendørsjobb med endring av terreng og høyder, i tillegg til etablering av et nytt brannvannsbasseng, sier Peabs prosjektleder Ole Gøran Hansen i meldingen.

Sør Arkitekter er arkitekt for utbyggingen.

Oppstart på byggeplassen skjer i oktober/november.