Peab fortsetter samarbeidet med Cramo

Peab har valgt Cramo som eneleverandør på leie av brakker, maskiner og utstyr for de neste to årene, med opsjon på to års forlengelse.

I en pressemeldingen skriver utleieselskapet at avtalen er landsdekkende. De understeker at samarbeidet mellom de to startet i 2012, da Cramo kjøpte Lambertsson i Norge. I år ble avtalen lagt ut på anbud, og resultatet av anbudskonkurransen er at samarbeidet fortsetter.

– Vi er takknemlige og stolte over å ha fått fornyet tillit hos Peab. Avtalen er inngått med bred enighet i begge selskaper og et felles ønske om samarbeid. Cramo står klare for å bidra i Peabs prosjekter, og vi gleder oss til å finne nye, innovative og smarte løsninger sammen med Peab, sier Thomas Astrup, administrerende direktør i Cramo i meldingen.

– Vi fikk inn flere konkurransedyktige tilbud, og totalt sett var det Cramo som scoret best etter våre kriterier. Prosessen med utviklingen og inngåelsen av rammeavtalen har vært god og grundig. Nå ser vi frem til en effektiv implementeringsprosess og et tett samarbeid om å finne gode, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger, sier Frode Pettersen, innkjøpssjef i Peab i samme pressemelding.