Illustrasjon: Spir Arkitekter

Illustrasjon: Spir Arkitekter

Peab bygger 39 leiligheter i Langesund

Peab skal bygge tredje byggetrinn på boligprosjektet Smietangen i Langesund.

Byggherre er Smietangen Utbygging, og kontrakten har en verdi på cirka 119 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Peab i en pressemelding.

Totalentreprisen omfatter oppføring av totalt 39 leiligheter fordelt på sju frittstående bygninger. Tre av byggene blir frittstående sjøhus. De resterende fire blir frittstående bygg over en parkeringsgarasje på bakkeplan.

– Vi er strålende fornøyd med denne kontrakten. For oss er det viktig å ha langsiktige prosjekter i porteføljen. I tillegg er dette en kunde vi ønsker mer samarbeid med i fremtiden. Gjennom godt samarbeid med byggherren skal vi levere et solid gjennomført prosjekt til avtalt tid, og dermed en god søknad for de neste byggetrinnene i prosjektet, sier regionsjef Terje Kaasa Larsen i Peab i meldingen.

Boligprosjektet Smietangen består av totalt 120 leiligheter. Alle de 44 leilighetene i første og andre byggetrinn er solgt, ferdig bygget og boligkjøperne har flyttet inn. Det tredje byggetrinnet er delt inn i tre salgstrinn.

– Vi ser frem til å samarbeide med Peab om tredje byggetrinn, som skal være ferdigstilt i 2023. Da går vi i gang med salg og bygging av de siste rundt 40 leilighetene i prosjektet, sier byggherrens prosjektleder Jan Erik Slaatta i samme melding.

Peabs prosjekteringsarbeider er i gang og det er planlagt fysisk oppstart på byggeplassen rett over nyttår. Det meste av tømmer- og betongarbeidene skal utføres med Peabs egne fagarbeidere.

I prosjektet skal vannbåren gulvvarme legges i sporplater. Varmt forbruksvann og vannbåren varme leveres av lokalt nærvarmeanlegg som ble etablert i prosjektets første byggetrinn. De tre frittstående sjøhusene skal peles til fjell, delvis gjennom gamle bryggefundamenter. Disse byggene skal i tillegg forankres til parkeringsbygget som en avstiving.

Arkitekt i prosjektet er Spir Arkitekter.