Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Påsken sendte april ned for byggevareprodusentene - men sterkt 1. tertial

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2019 endte ned med 8,5 prosent sett i forhold til i 2018.

Dette skyldes den sene påsken i år som i sin helhet var i april. Øvrige byggevarer hadde en nedgang på nær ti prosent, betongbaserte på cirka sju prosent og trebaserte på cirka ni prosent. 

Akkumulert for 2019 har man en økning på 3,7 prosent i forhold til 2018 etter 1. tertial. Sterkest utvikling ser man på øvrige byggevarer (+4,6 prosent), etterfulgt av trebaserte produkter (+4,4 prosent). Betongbaserte produkter har en noe svakere utvikling (+1,1 prosent).