Jon Sandnes og Per-Willy Amundsen

Partnermøte i BNLs bolig- og infrastrukturprosjekt

BNLs bolig og infrastrukturprosjektet hadde mandag partnermøte hvor både Per-Willy Amundsen fra KMD, Ellen Grepperud fra plansamarbeidet og Martin Mæland fra OBOS innledet.

- Det må blir enklere å bygge bedre og vi er glade for at Per-Willy Amundsen både ville halvere plantiden og rydde opp i innsigelsene, sier Jon Sandnes i BNL.

Dagens møte samlet flere store aktører fra byggenæringen i BNLs prosjekt som skal gjøre boligbyggingen enklere, raskere, billigere og til høyere kvalitet.

- Trenden er i ferd med å snu, vi ser at regjeringen viser vilje til forenkling i tråd med byggenæringens ønsker sier Sandnes.