På tide med litt vind i seilene

Europa og verden skriker etter mer energi. Norge er en storprodusent av ulike energiformer, som elektrisitet gjennom vannkraft, samt olje og gass. Men vi har fortsatt et enormt uforløst potensial innen å utnytte vinden bedre, og da først og fremst til havs.