Håvard Gilja i Rambøll har vært med å utvikle spillbaserte HMS-verktøy tidligere. Her viser han frem HMS-simulatoren som ble utviklet i samarbeid med Statsbygg på Digibygg-prosjektet på Gol. Arkivfoto.

På halvannen uke utviklet Rambøll en spillbasert app som skal forebygge smittespredning på byggeplass

Smitteverns-appen er allerede tatt i bruk på danske byggeplasser, og nå håper Rambøll den norske næringen følger etter.

Rambøll har utviklet den spillbaserte appen «ForeBYG Smitte» for å hindre og begrense spredning av koronavirus på norske byggeplasser.

Den nyutviklede appen simulerer en rekke typiske situasjoner på en byggeplass der det er en smittefare som håndverkerne må være klar over og handle ansvarlig i forhold til.

–  Det kan være utfordrende for håndverkerne å forholde seg til strenge regler for smittevern i en hektisk arbeidssituasjon der man gjerne har ulike vante måter å jobbe på. Det er spesielt i hverdagslige handlinger vi trenger påminnelse om å endre atferden vår, som den nye korona-situasjonen krever, sier Håvard Gilja, senior HMS og SHA-rådgiver i Rambøll.

Han har vært med på utviklingen av den spillbaserte appen.

–  Vi startet utviklingsarbeidet med appen for cirka halvannen uke siden, sier Gilja til Byggeindustrien.

 – Vil smittevernsregler oppdateres fortløpende dersom Folkehelseinstituttets helseråd endres?

– Appen oppdateres fortløpende og er i henhold til rådene fra FHI, sier Gilja.

Virtuelle scenarier

Rambøll håper det digitale læringsformatet skal gjøre det enkelt for alle på byggeplassen å gjennomføre øvelsene.

Håndverkerne ledes gjennom noen scenarier på en virtuell byggeplass. Det interaktive i spillet skal gjøre HMS-arbeidet mer engasjerende og virkelighetsnær.

Appen er åpen og kan tas i bruk av hele bransjen gratis.

- Appen er allerede i bruk på danske byggeplasser og tilbakemeldingene derfra har så langt vært utelukkende positive. Vi går nå inn i en tid der et viktig fokus blir å opprettholde våre nyetablerte hygienevaner. Vi tror at appen vil kunne være til god hjelp i dette arbeidet, sier Håvard Gilja.

Har hatt HMS-simulator

Det er ikke første gang Rambøll henter inspirasjon for dataspillenes verden for å jobbe med sikkerhet ute på byggeplass.

I 2018 utviklet de et spillbasert dataprogram som simulerer situasjoner ute på byggeplass som et ledd i HMS-arbeidet.

Simulatoren ble tatt i bruk på Statsbygg i Digibygg-prosjekt på Gol.

Med en avatar i et dataprogram kunne de ansatte den gangen gå gjennom byggeplassen virutelt og trene seg på situasjoner som kunne føre til større og mindre uønskede hendelser ute på byggeplass.

Men selv om grunntanken med spillbasert læring nå er den samme, er ikke smittevernsappen en videreføring av teknologien som ble brukt i HMS-simulatoren.

– Nei, vi har tatt i bruk en nyere og mer fleksibel plattform, på flere måter. Kortversjonen av hva dette betyr er at vi nå kan bruke IOS og Android, i tillegg til PC, sier Håvard Gilja til Byggeindustrien.