- På god vei, men ikke helt i mål

Statsbyggs regnskap for 2001 er nylig godkjent av Riksrevisjonen. Alt er likevel ikke som det bør være. - Det er riktig at vi ikke er helt i mål når det gjelder økonomistyringen, sier Statsbygg-sjefen Øivind Christoffersen.

En forvaltningsbedrift med en totalomsetning på rundt fem milliarder kroner i året, skal naturligvis underkastes streng kontroll fra Riksrevisjonen og Stortinget, og være gjenstand for samfunnskritikk gjennom media. Mandagens oppslag i Dagsavisen fulgt opp av Dagsnytt og andre medier viser at ennå er ikke alt som det skal i Statsbygg. - Oppslagene kan gi inntrykk av at ingenting er skjedd etter kritikken for Slottet og Rikshospitalet. Det er selvfølgelig ikke tilfelle. Statsbygg er nå midt i en kontrollert prosess, på vei fra sterkt kritiserte forhold til god økonomisk kontroll. Vi jobber systematisk med styringssystemer, organisasjonsutvikling og holdningsendringer. Arbeidet gir resultater, selv om vi ikke er kommet helt i mål ennå, sier administrerende direktør Øivind Christoffersen. - Den gjennomgripende prosessen med selvkritikk, læring og utvikling av nye systemer, vil garantert fortsette en stund til, sier Christoffersen.