Illustrasjonsfoto.

Over halvparten av oss frykter ikke rentehopp

Men tre av ti er uroet over hva som kan være i vente.

Det kommer frem i en InFact-undersøkelse uført på oppdrag for den digitale nettmegleren Propr.

Undersøkelsen viser at knappe 29 prosent av det norske folk frykter utviklingen i boliglånsrenten de neste 24 månedene, men at så mange som 55 prosent ikke frykter renten i det hele tatt.

Undersøkelsen viser også et tydelig skille mellom menn og kvinner, samt blant de unge og de eldre.
Blant de spurte i undersøkelsen svarer 32,1 prosent av norske kvinner at de frykter utviklingen med boliglånsrenten de neste 24 månedene, mot kun 25,7 prosent menn.

Nordmenn i alderen 45-64 år frykter boliglånsrenten minst med hele 58,2 prosent, mens de mellom 30-44 år frykter den mest med 31,2 prosent.

Boligprisene steg med 0,8 prosent i april, ifølge Eiendom Norge.

Kjetil Eriksson er sjef Propr. Foto: Selskapet

Dermed er boligprisene opp 2,2 prosent i april sammenlignet med samme periode i fjor.
– Det er et enormt utbud av objekter i markedet og jeg tror prisbildet flater ut, noe det allerede faktisk har gjort, sier Propr-sjef Kjetil Eriksson i en pressemelding.

Propr er en selvbetjeningstjeneste for å selge boliger uten å bruke eiendomsmeglere som mellomledd.

Torsdag er det rentemøte i Norges Bank og konsensus blant økonomene er at styringsrenten bli holdt uendret på én prosent. Med antakelig heving på møtet i juni.