Over 6.400 studenter står fortsatt i boligkø

Til sammen 6.415 studenter står i kø for å få studentbolig samtidig med studiestart, viser nye tall fra studentsamskipnadene.

Det er 4.237 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke helt fornøyde.

– Tallene viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentboliger, sier leder Andreas Trohjell i NSO.

Han sier videre at tallene har en klar sammenheng med koronapandemien, men at de viser at det fortsatt trengs flere studentboliger.

– Det er viktig at disse tallene ikke blir en hvilepute, men at regjering og storting fortsetter sin satsing på bygging av studentboliger, sier Trohjell.

NSO har som mål at 20 prosent av landets studenter skal ha muligheten til å bo i en studentbolig. De ferskeste tallene organisasjonen har tilgjengelig, viser at 14,87 prosent i dag har denne muligheten.

De aller fleste leier fortsatt privat.