Torbjørg Klara Fossum fra Equinor og John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Over 450 deltok på digital utgave av Betongindustridagene

Torsdag 28. januar ble Betongindustridagene arrangert i regi av Betongelementforeningen, og i år skjedde dette digitalt. Over 450 personer var påmeldt arrangementet.

- Vanligvis arrangerer vi Betongindustridagene over to dager. I år blir det annerledes med et innholdsrikt webinar. Vi er meget godt fornøyde med interessen rundt arrangement. Over 450 har meldt seg på arrangementet, som i tillegg streames på bygg.no. Her skal deltakerne få innspill i mange spennende og nyttige innlegg, sier styreleder Pål A. Sanne i Betongelementforeningen.

Han legger likevel ikke skjul på at han ser frem til at bransjen igjen kan møtes på fysiske møteplasser.

Artikkelen fortsetter under bildet

Overhalla Betongbygg følger med på sendingen fra lokalene i Overhalla. Foto: Overhalla Betongbygg

Betongindustridagene består i år av et webinar 28. januar og flere fagseminarer i februar og mars.

John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen, melder om stor interesse rundt Betongindustridagene. Han mener programmet 28. januar, som går fra klokken 12-16, burde være interessant for alle som er opptatt av bygg, miljøforbedringer, konkurransekraft og kommunikasjon i tider med avstand.

– Vi har mange spennende foredragsholdere, og åpner med to foredrag om vår tids industrirevolusjon. Karbonfangst og lagring (CCS) vil gi ringvirkninger for miljø, teknologiutvikling og jobbskaping. Vi får høre om hva dette betyr for samfunn og næringsliv av Equinor, og hva prosjektet betyr for Norsk betongindustri av Norcem. Vi får også et foredrag om norgeshistoriens største byggeprosjekt på land. Det nye regjeringskvartalet skal bli en manifestasjon av det norske demokrati, og utvikles etter fire ledende ord: verdig, varig, vakkert og vennlig. Nordic - Office of architecture forteller om virkemidlene som brukes for å realisere visjonen. I foredrag om sirkulær økonomi lærer vi om prosjektet der hulldekkeelementer fra det gamle regjeringskvartalet gjenbrukes i nye Oslo Storbylegevakt, utdyper Reiersen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Torbjørg Klara Fossum fra Equinor.

Betongelementforeningen gjennomfører to nye forskningsprosjekter på bygg og klima i 2020-21.

– Vi får et innlegg om miljøinnovasjoner etter forrige forskningsrapport som ble lagt frem under Arendalsuka. Forbedringsprosesser var en av målsettingene i prosjektet, for flere bedrifter ble det en kraftfull innovasjonsmotor. Mange har fått en helt ny hverdag som følge av koronaepidemien. Hvordan motivere, samarbeide og skape resultater på avstand? Vi får praktiske råd som kan være med å peke retning for bedre lederskap, rolleforståelse og samvirke i bedriften. Prognosesenteret gir et foredrag om bygge- og anleggsmarkedet, hva kan vi vente oss i enden av koronaepidemien, sier han videre.

Artikkelen fortsetter under bildet

Per Brevik forteller om karbonfangst hos Norcem Brevik.

De gjennomfører også en samtale om kommunikasjon mellom produksjonsbedrifter og de som tar beslutninger i samfunnet, hvordan kan man bli bedre på å skape en god plattform for forståelse og interessefellesskap.

– I tillegg vil det bli gjennomført en serie seminarer i februar og mars som del av Betongindustirdagene.

– Alle er gratis og de fleste er åpne for alle. Et av disse handler om et samarbeidsprosjekt mellom lca.no, Betongelementforeningen, Byggevareindustriens forening og Building Point Scandinavia/Trimble der vi integrerer BIM modellen med miljødeklarasjoner (EPD). Målet er å motivere byggenæringen til å gjennomføre livsløpsanalyser (LCA) så tidlig som mulig i byggeprosjektet, det gjør vi ved å integrere prosessene og dermed redusere kostnadene til analyse, sier Reiersen.

Knut Hovland. partner og arkitekt i Nordic — Office of Architecture, snakker om regjeringskvartalet.