Arkitekt: Arcasa arkitekter AS/Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS.Arkitekt: Arcasa arkitekter AS/Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS.Arkitekt: Arcasa arkitekter AS/Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS.

Ove Skår med storkontrakt i Oslo

Ove Skår AS er blitt tildelt en totalentreprisekontrakt på bygging av prosjektet Sæter Torg i Nordstrandsveien 40-46 i Oslo. Kontraktssummen er på 334 millioner kroner.

Prosjektet består av ca. 4.600 kvadratmeter næring og ca. 5.200 kvadratmeter bolig.

Byggherre for næringsdelen er Fagerstad Utvikling AS. Byggherre for boligdelen er Fagerstad Utvikling AS og Neptune Properties AS i fellesskap.

Næringsarealene ligger i første etasje grensende ut mot blant annet det fremtidige Sæter Torg. Her er det lagt vekt på å skape et handels- og serviceareal som gir gode dagligdagse kvaliteter for både beboerne i Sæter Hage og området for øvrig. I disse arealene vil man blant annet finne en stor MENY-butikk, apotek, bokhandel, blomsterbutikk og kafe i tillegg til helserelatert virksomhet.

Boligdelen av prosjektet, Sæter Hage, ligger på et lokk over næringsarealene i andre til fjerde etasje. Prosjektet består av seks leilighetsbygg med til sammen 54 leiligheter. Mellom leilighetsbyggene blir det opparbeidet en solrik hage. Per i dag er det solgt 41 leiligheter.

Under bygget kommer det garasjeanlegg i to plan, ett for handel og ett for boligene.

Oppstart for fysiske grunnarbeider er april 2015. Byggetiden er forventet å være 22 måneder, men med forventet åpning av handelsdelen i november 2016.