Ove Skår ISO-sertifisert

Ove Skår AS har nå blitt ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø).

HMS/KS-leder Darlen Skår i Ove Skår AS. Foto: Ove Skår
HMS/KS-leder Darlen Skår i Ove Skår AS. Foto: Ove Skår

– Ove Skår AS har i 2022 jobbet målbevisst mot en kvalitets- og miljøsertifisering. Når vi høsten 2021 satte handlingsplanen for 2022, var et av målene å bli sertifisert i løpet av året. Revisjonen har vært utført av Kiwa som upartisk aktør, og arbeidet har pågått igjennom første halvår. 8. august ble vi
endelig tildelt sertifikatet for nevnte standarder, skriver selskapet i en pressemelding.

– Sertifiseringen viser at vi er en seriøs bedrift, som setter både kvalitet og miljø i fokus.
Bedriftsorganisasjonen har samarbeidet godt for å få på plass nødvendige rutiner og systemer i henhold til standardenes krav. En hel del hadde vi allerede på plass fra før, men gjennom revisjons- og sertifiseringsprosessen har vi forbedret vårt styringssystem ytterligere, og vi har fått flere gode verktøy for videre forbedring, heter det i meldingen.

Ove Skår peker på at byggherrene oftere etterlyser et kvalitets- og miljøledelsessystem som tilfredsstiller ISO 9001 og 14001, eller et tilsvarende system.

– I stedet for å bruke ressurser for å utdype og overbevise om et tilsvarende system, kan vi nå vise til sertifikatet som dermed blir et viktig dokument for bedriften i
fremtidige konkurranser. Men vi kan ikke hvile på laurbærene, sertifikatet forplikter og vil blant annet bli fulgt opp fremover gjennom flere oppfølgingsrevisjoner fra Kiwa, skriver selskapet.

De viser også til at selskapet 2. juni signerte Entreprenørforeningen - Bygg og Anleggs ti strakstiltak for klima og miljø.