Foto: Oslobygg

Foto: Oslobygg

Oslobygg ville fange energityver

Fang energityven er et av flere prioriterte tiltak Oslobygg gjennomfører for å redusere energiforbruket i Oslo kommune.

– Med dagens energisituasjon er kampanjen i regi av Grønn Byggallianse viktigere enn noen gang. Den setter daglig drift av bygninger på dagsorden og synliggjør betydningen av systematisk arbeid med den kommunale eiendomsmassen, skriver Oslobygg i en pressemelding.

Hovedmålet er å avdekke unødvendig energibruk utenfor driftstid, såkalte energityver.

– Oslobygg har høye ambisjoner når det gjelder miljø og energieffektivisering. Dagens kritiske energisituasjon tydeliggjør behovet for tiltak. En viktig del av løsningen er hva vi gjør i daglig drift; ofte er det enkle grep som skal til for å få ned energibruken, sier eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen, i meldingen.

Leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd (t.v.) og eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen. Foto: Frøydis F. Skattum

Leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd (t.v.) og eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen. Foto: Frøydis F. Skattum

I år har Oslobygg tatt for seg fire skolebygg og fire barnehager.

– Byggene er valgt fordi at de har et høyt energiforbruk uten av det er klare årsaker til det. I aksjonen onsdag var over 80 personer fra ulike deler av Oslobygg, Utdanningsetaten og teknisk personell med for å identifisere energityvene og lære mer, skriver Oslobygg.

– I år er vi flere enn noen gang ute på eiendommene etter stengetid, og det som er typisk å finne er avvik i tekniske systemer som ventilasjon, varme og lysanlegg, noe som også ble avdekket denne gangen, sier leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.