Lars Egil Eriksen og Maren Ormestad Christiansen fra Oslobygg KF. Foto: Ingvill Hafver
Lars Egil Eriksen og Maren Ormestad Christiansen fra Oslobygg KF. Foto: Ingvill Hafver

Oslobygg tar tak i inneklima på Kringsjå

Anslagsvis 20 millioner kroner planlegger Oslobygg KF å bruke i 2024 for at det skal bli bedre inneklima ved skolene Kringsjå, Nordberg og Elverhøy, samt Kringsjåhallen.