Oslo på bunn i tallet på offentlige toaletter

Oslo kommer dårligst ut i en kartlegging av offentlige toaletter i utvalgte nordeuropeiske hovedsteder. København har en dekning som er ti ganger så god.

Det er Aftenposten som har gjennomført kartleggingen.

Målt per kvadratkilometer har Oslo en dekning på 0,17 toaletter. Tallet for København er 1,7. Også Helsingfors, Stockholm og Berlin kommer bedre ut enn Oslo.

– Det er ikke noe tvil om at det er behov for flere toaletter mange steder, spesielt i sentrumsområdet, ved strender, i parker og i Marka, skriver Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel, i en epost til Aftenposten.

Samtidig påpeker hun at flere toaletter ikke er med i oversikten – og at tilbudet har blitt bedre de siste årene, for eksempel i Marka, på øyene og i byen. Bymiljøetaten har også satt opp flere flyttbare toaletter i år.