Oslo og Bergen kommuner skal utvikle et alternativ til dagens fallunderlag. Foto: Finn Ståle Felberg
Oslo og Bergen kommuner skal utvikle et alternativ til dagens fallunderlag. Foto: Finn Ståle Felberg

Oslo og Bergen skal utvikle nytt fallunderlag

Oslo og Bergen kommuner skal samarbeide om å utvikle en ny type fallunderlag på lekeplasser.

Det finnes mange forskjellige typer fallunderlag på lekeplasser. Plasstøpt gummi er den mest brukte løsningen, men nå vil Oslo og Bergen utvikle et nytt alternativ.

- Oslobygg har mange lekeplasser på våre skoler og barnehager hvor vi i dag i stor grad bruker det som på folkemunne kalles gummiasfalt. Dette er lekeplasser som også kommer nabolagene til gode. Gummiasfalt svarer på kravene til god drift og universell utforming, men ikke så godt til bærekraft og miljøet. Dette prosjektet skal jobbe innovativt sammen med leverandørmarkedet for å utvikle nye bærekraftige og brukervennlige fallunderlag. Jeg er spent på resultatet, sier administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg, som er prosjekteier, i en pressemelding.

Etatsdirektør Lise Reinertsen i Bymiljøetaten i Bergen sier i meldingen at kommunen har vedtatt å kutte i unødvendig bruk av plast.

– Bymiljøetaten har i lengre tid jobbet med å øke kunnskapsgrunnlaget rundt urban mikroplast, og å gjennomføre tiltak som reduserer bruken av plast, samtidig som vi bygger gode og inkluderende byrom, sier hun og legger til:

– Bergen og Oslo er to av landets største kommuner, med et stor innkjøpspotensiale, et sterkt miljøengasjement og en bred tverrfaglig kompetanse. Vi håper derfor at så mange som mulig vil delta i innovasjonsprogrammet om morgendagens fallunderlag sammen med oss.

Nå planlegges oppstart av prosjektet, med dialog med mulige leverandører i høst og en konferanse i starten av november. Opptil fem konsortier med ulike leverandører vil få støtte til prosessen fra design- og konseptutvikling, fram til testing av nye fallunderlag. De nye løsningene skal ifølge meldingen ikke utgjøre risiko for miljøet, ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader og tilfredsstille kravene til universell utforming.