Foto: Linus Wik/Anders Tveit Eide/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Oslo kommune vil trigge jenter til å velge byggfag

1. mars er fristen for å velge studieretning på videregående skole. Gjennom en rekrutteringskampanje, spesielt rettet mot jenter, vil Oslo kommune trigge interessen for at bygg- og anleggsteknikk er et reelt yrkesvalg.

- Som en av de største byggherrene i landet, vil Oslo kommune bruke posisjonen sin til å jobbe for større mangfold i byggenæringen. Vi trenger ungdom med ulike perspektiver og erfaringer, og ønsker at flere jenter skal velge bygg- og anleggsfag. Jeg er veldig begeistret for dette prosjektet, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, i en pressemelding

I dag er kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen på rundt ni prosent totalt sett, og med kun to prosent kvinner på fagarbeidersiden. Rekrutteringskampanjen retter seg mot Osloungdommer i 13-18-årsalderen. Den er utarbeidet i samarbeid med elever ved Elvebakken videregående skole, og kvinnelige lærlinger innenfor ulike yrker skal inspirere ungdommene til å få øynene opp for yrkesfag som et spennende alternativ.

Aktive brukere i målgruppen på rundt 38.000 ungdommer, vil i løpet av måneden få i gjennomsnitt ti snaps fra Oslo kommune i uka. I tillegg distribueres kampanjen på storskjerm på Tøyen T- banestasjon, på informasjonsskjermer i Osloskolen, og i kommunens sosiale medier.

- Vi vil bidra til at flere ungdommer, og spesielt jenter, søker informasjon om utdanningsmuligheter innen byggfag før 1. mars, som er søknadsfrist for videregående skole. Vi håper å trigge interessen for en utradisjonell yrkesvei de kanskje ikke er kjent med fra før, sier Knut Berge Øverdal, fungerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.
De peker på at som ferdig utdannet fagarbeider, er du attraktiv arbeidskraft. Fremskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå viser at det vil bli være stort behov for fagarbeidere frem mot 2040. Samtidig viser en fersk undersøkelse, gjennomført av Byggenæringens Landsforening, at over fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere.

- Dessverre velger tradisjonelt få jenter vår næring. Vi mener at byggenæringen er avhengig av mangfold, og vil være en attraktiv arbeidsgiver for alle talenter, ikke bare menn. Det er mange muligheter i vår næring, og vi håper kampanjen vil bidra til å synliggjøre det, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

– Vi bor i en by hvor veldig mange har akademisk utdannelse, og vi vet at utdanningsvalg går i arv. For mange av elvene våre, og foreldrene deres, er yrkesfagene noe ukjent. Derfor må vi fortsette å løfte frem yrkesfagene, gi elevene mer praktisk læring fra tidlig alder og sørge for at det venter et seriøst arbeidsliv i andre enden, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Kampanjen er et av tiltakene i et større samarbeid mellom Kultur- og idrettsbygg, Utdanningsetaten og Byggenæringens Landsforening, hvor målet et å jobbe sammen for økt rekruttering og større mangfold i byggenæringen.