Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Oslo kommune kan få millionbot hver dag på grunn av for lite drikkevannsreserver

Oslo kommune har fått beskjed om dagbøter på 1 millioner kroner hvis ikke en reserveløsning for drikkevannet i hovedstaden snart er på plass.

Det er i et brev fra Mattilsynet til Vann- og avløpsetaten i kommunen at det varsles om voldsomme dagbøter. Kommunen har per i dag kun vann nok til noen få timer til deler av Oslo sentrum hvis hovedkilden til drikkevannet skulle bli forurenset.

Mattilsynet er bekymret og mener Oslo kommune somler med å vedta en alternativ drikkevannskilde. Nå truer de med gigantbøter fra 21. november hvis det ikke snart skjer noe, skriver Nettavisen.

Allerede i 2017 fikk kommunen pålegg om å få på plass en fullgod reserveløsning innen januar 2028. Men siden da har lite skjedd. Opprinnelig var det meningen at bystyret skulle fatte en beslutning nå i juni, men den er utsatt til november.

Blir det forsinket utover det så kan hele fristen i 2028 også stå i fare, sier regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet Region Stor-Oslo til Nettavisen.

Reservevannkilden skal være Holsfjorden i Buskerud, og råvannet skal føres i en tunnel til Huseby i Oslo, der det skal bygges et vannrenseanlegg. Diskusjonen om en reservevannkilde har pågått siden 1950-tallet, og hos Mattilsynet er tålmodigheten slutt.

– Denne prosessen har tatt svært lang tid. Oslo kommune har selv definert manglende reservevannløsning som kritisk i sine risiko- og sårbarhetsanalyser, men de har aldri klart å fatte de nødvendige beslutningene for å komme videre i arbeidet, sier hun.

– Dette er en alvorlig sak. Hvis ikke kommunen sikrer framdrift i regulering av vannforsyning, kan kommunen bli ilagt dagbøter på en million kroner, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han mener likevel at hvis investeringsbeslutningen blir tatt i november, skal kommunen klare å komme i mål til januar 2028.