Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo-byrådet lovte 60 kilometer sykkelvei - leverte 55 kilometer

Oslo kommunes rødgrønne byråd lovte 60 kilometer vei tilrettelagt for syklister i løpet av fire år. Kommunen selv har bygget 48 kilometer, og syv ekstra kilometer har blitt bygget på statlig og privat initiativ.

Det skriver Aftenposten i en artikkel torsdag.

Da byrådet tiltrådte etter å ha vunnet kommunevalget i Oslo i 2015, slo byrådserklæringen blant annet fast at i løpet av byrådets første fireårsperiode skulle 60 kilometer med vei tilpasses sykkel. Tall fra byrådet viser, ifølge Aftenposten, at kommunen selv har fått bygget 48 kilometer mens staten og private utbyggere står bak bygging av syv kilometer sykkelvei i Oslo i løpet av perioden.

I dette regnestykket er strekninger som bare er oppgradert, ikke nye, regnet inn. Også tilrettelegging i blandet trafikk er inkludert. Dette betyr at det ikke lages egne sykkelfelter, men for eksempel at parkeringsplasser fjernes, og at det settes opp skilt.

Da Høyre mistet byrådsmakten i 2015, var sykkelveinettet totalt 179 kilometer. Ved utgangen av 2019, etter fire år med de rødgrønne, var det totalt 234 kilometer sykkelveinett.

Et nesten enstemmig bystyre vedtok i 2018 en milliardplan for å gi Oslo et kraftig utvidet sykkelveinett i årene fremover.

Bymiljøetaten opplyser overfor Aftenposten at over 30 sykkelveiprosjekter på totalt tolv kilometer var planlagt i 2019, men er utsatt til i år og neste år på grunn av hensyn knyttet til blant annet byggesaksbehandling, dispensasjonssøknader fra gjeldende reguleringer, omreguleringer og gjennomføring av grunnerverv.