Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo2022 fikk nye avklaringer fra IOK

Onsdag fikk søkerbyene til OL i 2022 utkastet til nye retningslinjer fra Den internasjonale komité (IOK).

Blant annet skal øvelsesprogrammet være fastsatt før arrangørbyen får tildelt lekene i juli 2015.

IOK har tidligere forbeholdt seg retten til å endre programmet fram til tre år i forkant av lekene.

I brevet som ledsaget arrangørkontrakten, presiserer og klargjør IOK også at kostnadsdrivende endringer etter 31. juli 2015, det vil si etter at vinterlekene er tildelt, kun kan iverksettes ved gjensidig enighet mellom arrangøren og IOK.

Bevegelse

I en pressemelding sendt av Norges Idrettsforbund torsdag mener de at IOK ikke kan pålegge arrangøren vesentlige kostnader mot arrangørens vilje.

De mener med dette at sjansen for budsjettsprekk er redusert.

– IOK har med dette beveget seg på forhold vi har tatt opp med dem, og vi er fornøyde med at IOK nå – i brevs form fra sin direktør og juridiske sjef – klargjør og presiserer at de ikke ensidig kan pålegge arrangøren vesentlige kostnader, sier OL-direktør Eli Grimsby i Oslo2022.

– Vi vil selvsagt lese brevet og utkastet til kontrakt meget nøye og vi vil understreke at vi nå går inn i forhandlinger med IOK om den endelige ordlyden i arrangørkontrakten, sier Grimsby.

– Denne klargjøringen tar bort usikkerheten som har oppstått i forbindelse med diskusjonen om endringer i øvelsesprogram eller tekniske manualer i perioden mellom 31. juli 2015, når lekene blir tildelt, og 2022, sier generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund.

Lite imponert motstander

OL-motstander og jurist Stig Eidissen er ikke imponert over IOKs kontraktsendringer.

– Det kan fremstå som om IOK kan endre øvelsesprogrammet helt fritt fram til juli 2015 – uten muligheter for forhandlinger overhodet. I etterkant av denne dato kan de fortsatt gjøre endringer som arrangøren må rette seg etter. Men da kan arrangøren altså be om forhandlinger dersom den mener at endringene fører til en vesentlig kostnadsøkning. Det er slike forhandlinger kvalitetssikringsrapporten sier man må ta høyde for å forlate tomhendt, og som kulturminister Widvey sier er umulig å forutse utfallet av. IOK har for øvrig ingen plikt til å bli enig med arrangøren i slike forhandlinger, sier han til VG.