Byggavfall blir med krana i retur på Tjuvholmen. Foto: Optimera.

Optimera skal kutte unødvendig transport

Pilotprosjektet «Tredjepartslogistikk» ble til etter samtaler mellom AF Byggfornyelse og Optimera. Optimera anslår at prosjektet har kuttet 60 vareleveranser og 20 avfallshentinger.

– Det er tall som monner når vi legger til at leveringsadressen er en gågate på Tjuvholmen i Oslo sentrum, sier prosjektleder i AF Byggfornyelse, Joakim Bøhn.

Logistikkproblemer kan lett torpedere fremdriften i byggeprosjekter, heter det i en pressemelding. På samme måte kan nye transportløsninger redde krevende oppdrag, slik som rehabiliteringen AF Byggfornyelse har fullført på Tjuvholmen.

– Jeg er sikker på at vi ikke hadde klart å overlevere dette prosjektet i tide uten felles vareleveranser via Optimera-lageret. I tillegg måtte vi hatt en person ekstra i arbeid her, forteller Joakim Bøhn.

Fra september til desember har de renovert kontorlokaler på 2200 kvadratmeter i 6. og 7. etasje over restauranten Bølgen og Moi.

Ifølge Optimera har bil og henger fra Optimera erstattet åtte separate varetransporter, og prosjektlederen har ikke fått noen feilleveringer.

– Vi hadde en annen aktør som måtte returnere fire ganger på grunn av at de ikke klarte å treffe på tidsrommet for vareleveranse her. Sånt er selvsagt uholdbart, og det frister ikke å gå tilbake til vanlig logistikk etter dette pilotprosjektet, sier Bøhn.

Forsyningslageret til Optimera i Østre Aker Vei er navet for varene.

– Varer fra alle fag og leverandører kommer inn til Optimera uka før, og med utkjøring mandag og tirsdag styrer vi selv hva som kommer når. Rekkefølgen på kraninga avtaler vi med den faste sjåføren ved ankomst, sier Bøhn.

Riggplassen på takterrassen 25 meter over bakken er på bare 20 kvadratmeter. Der står riggsjefen klar med en kø av håndverkere som raskt fjerner varene mellom hvert løft. Men krana går sjeldent tom ned, da Optimera står for transportere avfall i store søppelsekker bort fra byggeplassen.

– Avfallet skal til Norsk Gjenvinning. Dette veies når det løftes på bilen, og dermed er også byggavfallet ekspedert, sier han.

Videre i meldingen står det at Optimera satser på grønne løsninger, også i logistikken. Biodrivstoff på tankene og elektriske kraner gir allerede konkurransefortrinn ved leveranser til Oslo Kommune. At et rehabiliteringsprosjekt av moderat størrelse kan gå fra åtte til to ukentlige leveringer er et stort framskritt, ifølge Optimera.

– Dette gir ikke bare en stor miljømessig og samfunnsøkonomisk gevinst. For prosjektet gir det store besparelser med så effektivt mottak av varer to ganger i uka. Til å være første forsøk har dette gått over all forventning, og vi slipper å gjøre nevneverdige forandringer før vi tilbyr tredjepartslogistikk til kunder landet rundt, forteller logistikksjef Audun Tharaldsen i Optimera.