– Ha lade-infrastrukturen på plass før el-lastebiler blir tatt i bruk, anbefaler logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera. Nå utvides flåten av el-lastebiler med to nye kjøretøy. Foto: Hanne Raaen

– Ha lade-infrastrukturen på plass før el-lastebiler blir tatt i bruk, anbefaler logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera. Nå utvides flåten av el-lastebiler med to nye kjøretøy. Foto: Hanne Raaen

Optimera satser videre på el-lastebiler

Etter å et halvt års uttesting utvider Optimera flåten av elektriske lastebiler

I oktober 2021 var Optimera med Østkran som operatør på veien med to elektriske, Enova-støttede Volvo FE Electric-kranbiler for vareleveranser i Oslo-området. I samarbeid med Rølland Transport skal to elektriske Scania P 230 snart på veien i henholdsvis Stavanger og Kristiansand, ifølge en pressemelding.

– Vi hadde infrastrukturen på plass før vi fikk levert bilene, noe vi anbefaler andre også. Når sjåførene starter dagen er kranbilene fulladet. Vi lader 60 prosent på en halv time og klarer 30 mil på en dag selv om rekkevidden per full-lading er 15 mil, sier Optimeras logistikkdirektør Gard Erik Dahl.

El-kranbilene utgjør viktige brikker i konsernets grønne skifte innenfor transport. Etter å ha høstet erfaringer et halvt år er konklusjonen å gå videre med satsingen. I tillegg til de to som er i bestilling, har Optimera planer om ytterligere et titalls anskaffelser.

– Vi ønsker å være med på å styre retningen på logistikk i byggevarebransjen inkludert valg av teknologi. Derfor avventer vi ikke, men tar i bruk teknologien når den blir tilgjengelig, sier Dahl.

Ifølge meldingen var ikke Scania-modellen på markedet da første innkjøpsbeslutning om el-kranbiler ble tatt hos Optimera, og den møter behov på byggeplassen med økt kapasitet både på kranstørrelse og batterikapasitet.

– Bilene vil kjøre bynært med lasting 3-4 ganger daglig. Hver gang bør vi kunne oppnå 80 prosent lading ved vårt logistikkanlegg. Vi høster nå verdifulle erfaringer for videre flåteutbygging, avslutter Dahl.