Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

Optimera overtok nytt sentrallager i Vestby

Onsdag 1. desember overtok Optimera sitt nye sentrallager i Vestby utenfor Oslo.

– Sentrallageret får en nøkkelrolle i å dekke økende etterspørsel både fra netthandel og ved virksomhetens 200 utsalgssteder, skriver selskapet i en pressemelding.

Lageret er på 23.000 kvadratmeter. Etter overtakelsen vil det bli innredet med blant annet automatiske lager- og plukksystemer før det tas i daglig bruk.

– Sentrallageret øker kapasiteten vår. Det er viktig for vareutvalg, kundeservice og vekstmuligheter, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera, i meldingen.

1. desember 2021 overtok Optimera sitt nye sentrallager på 23.000 kvadratmeter i Vestby, syd for Oslo. Foto: Optimera
1. desember 2021 overtok Optimera sitt nye sentrallager på 23.000 kvadratmeter i Vestby, syd for Oslo. Foto: Optimera