I stedet for å legge 30 centimeter isolasjon oppå bærekonstruksjoner, legges isolasjonen inn i konstruksjonen av gitterbjelker i tre. Optimera Byggsystemer påpeker også at de flate kompaktelementene med fall vil være tette etter montering, og de vil sørge for at behovet for isolasjonsarbeid på byggeplassen elimineres.

I stedet for å legge 30 centimeter isolasjon oppå bærekonstruksjoner, legges isolasjonen inn i konstruksjonen av gitterbjelker i tre. Optimera Byggsystemer påpeker også at de flate kompaktelementene med fall vil være tette etter montering, og de vil sørge for at behovet for isolasjonsarbeid på byggeplassen elimineres.

Optimera Byggsystemer

Optimera har fått godkjent kompakte takelementer i tre

Optimera Byggsystemer har fått teknisk godkjenning fra Sintef Certification for kompakte, bærende takelementer i tre med innebygd isolasjon.

Nyheten gir muligheter for økt innendørs romhøyde og tette, flate tak med fall fra øyeblikket kompaktelementene er montert, skriver Optimera Byggsystemer i en pressemelding.

Ifølge Optimera Byggsystemer slår Sintef Teknisk Godkjenning (TG nr. 20510) fast at selskapet har håndtert flere utfordrende problemstillinger i én enkelt løsning.

I stedet for å legge 30 centimeter isolasjon oppå bærekonstruksjoner, legges isolasjonen inn i konstruksjonen av gitterbjelker i tre. Slik vinner kompaktelementene 30 centimeter høyde som kan fordeles inne i etasjene, skriver Optimera Byggsystemer.

Selskapet påpeker også at de flate kompaktelementene med fall vil være tette etter montering, og de vil sørge for at behovet for isolasjonsarbeid på byggeplassen elimineres.

– Flate tak er populært og her har vi et forsprang i markedet med et kompaktelement som vi har store forventninger til, sier direktør Ståle I. Sagstuen i Optimera Byggsystemer.

Den tekniske godkjenningen inkluderer Isola AirGuard Smart2 fuktadaptiv dampsperre som stenger og åpner dynamisk. Ifølge Optimera Byggsystemer har sensorer målt synkende fuktverdier i pilothuset som Norgeshus 3-Byggmester har satt opp på Jessheim.

– Løsningen med den smarte dampsperren fra Isola gjør det mulig med innbygging av et organisk materiale som tre uten etablering av forhold som gir grobunn for sopp og råte. Det er et stort gjennombrudd å få dette på plass i våre kompakte takelementer, sier teknisk sjef Stein Frode Jakobsen i Optimera.

– Vi har jobbet for dette i mange år. Det er nok noen lærebøker som må redigeres på grunnlag av denne lille revolusjonen, sier forsknings- og utviklingssjef Jørgen Young i Isola.

– Med foreliggende teknisk godkjenning får våre arkitekter og prosjekterende nødvendig trygghet for å spesifisere løsningen i nye prosjekter, tilføyer teknisk sjef Snorre Bjørkum i Norgeshus.

Bruk av kompaktelementene gir tilsvarende eller lavere byggehøyde som man oppnår med stålplatetak. Elementene kommer med trekkerør for alle gjennomføringer. De er også klargjort for montering av takrenner og nedløp, opplyser Optimera Byggsystemer i meldingen.

Foto: Optimera Byggsystemer.