Avdelingsleder Rawand Mohamed og direktør Ståle Sagstuen. Foto: Optimera

Avdelingsleder Rawand Mohamed og direktør Ståle Sagstuen. Foto: Optimera

Optimera etablerer kontor for tekniske tjenester på Hamar

Optimera Tekniske tjenester åpner nå et nytt kontor på Hamar.

Optimera Tekniske tjenester, som tegner bygninger, utformer konstruksjoner og beregner materialkostnader, sier etterspørselen etter disse tjenestene har vokst kraftig fra håndverkere, byggmestre og boligbyggere, og de åpner nå et kontor på Hamar.

– Innlandet er riktig sted for etableringen og interessant for oss på flere måter. Lokaliseringen gir oss blant annet nærhet til det viktige treindustriklusteret her og et interessant rekrutteringsgrunnlag i kandidater fra NTNU på Gjøvik, sier Ståle Sagstuen, direktør i Optimera Byggsystemer AS, i en pressemelding.

Tekniske tjenester er en avdeling i Optimera Byggsystemer AS som totalt har over 175 medarbeidere og fem fabrikker. Det nye kontoret blir samlokalisert med Optimera Byggsystemer sin fabrikk ved Trehørningen industriområde. Her vil nye medarbeidere bli tilknyttet et miljø med 50 ansatte inkludert åtte ingeniører.

Det nye Hamar-kontoret innebærer en utvidelse av Optimera Tekniske tjenester som til nå i hovedsak har vært på Stangeland i Sandnes. De to kontorene skal nå dekke etterspørselen fra kundegrupper over hele Norge.

– Bakgrunnen for å åpne enda et kontor er økt kompleksitet i byggeprosjekter. Kravene til presisjon, dokumentasjon og tegninger, inkludert 3D, vokser. Nye tekniske standarder kommer fortløpende. Salgskalkyler, prosjektering, beregning tilknyttet brann, statikk, lyd, energi og miljø inngår i tjenestespekteret, skriver selskapet.