Årlig har Optimera mer enn 125.000 leveringer til byggeplasser. Illustrasjonsfoto: Optimera

Årlig har Optimera mer enn 125.000 leveringer til byggeplasser. Illustrasjonsfoto: Optimera

Opplever stor økning rundt logistikktjeneste

I løpet av det siste året har etterspørselen etter Optimeras tredjepartslogistikktjenester økt med 60 prosent.