Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab (fra venstre), konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab.             Foto: Multiconsult
Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab (fra venstre), konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab. Foto: Multiconsult

Oppkjøp skal gjøre A-lab bedre rustet for større jobber

A-lab sier Multiconsults oppkjøp gir dem tilgang til markeder som de vanligvis ikke opererer i. Multiconsult mener på sin side at oppkjøpet styrker konsernets posisjon i de tidlige fasene og innen byplanlegging.