Fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi. Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

Oppfordring fra bransjeforeningene: - Hold hjulene i gang!

«Bygge- og anleggsnæringen er alvorlig bekymret for at arbeider nå stopper opp. Flere oppdragsgivere går i «vente og se»-posisjon og saksbehandlingen stopper opp i flere kommuner. Nå må regjeringen gi beskjed om at hjulene må holdes i gang!»

Det sier administrerende direktører i Arkitektbedriftene, Rådgivende Ingeniørers Forening, Byggenæringens Landsforening, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Maskinentreprenørenes Forbund i en felles oppfordring til kommune-Norge og regjeringen.

Ari Soilammi, som er fungerende administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, mener også at oppdragsgivere ikke skal kunne peke på «force majeure» og slippe sine forpliktelser dersom prosjekter stopper opp.

– Det vil få store konsekvenser for firmaene våre. Det er viktig at man ikke gjør denne krisen verre enn den trenger å være, sier han.

Soilammi sier at RIF i disse dager hat tett dialog med medlemsbedriftene sine.

– Vi jobber for å bedre rådgiverbransjens rammebetingelser; politisk, økonomisk og i forhold til oppdragsgiverne. I en slik situasjon som BAE-næringen befinner seg i nå betyr det at vi er pro-aktive både overfor medlemmene og myndighetene samt byggherrene. Til enhver tid har vi en pågående dialog med blant annet de store byggherrene om markedssituasjonen, og denne dialogen blir naturligvis enda viktigere i tiden fremover, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.

– Overfor medlemmene yter vi også juridisk rådgivning innen kontrakts- og arbeidsrett. Vi har også et meget aktivt HR-nettverk hvor medlemmene utveksler blant annet erfaringer om blant annet smittevern og beredskapstiltak. I tillegg er vi i kontinuerlig dialog med våre medlemmer for å avdekke andre behov som vi som forening kan dekke, legger han til.