Eirik Gjelsvik

Eirik Gjelsvik

Oppfordrer til målrettet arbeid for økt mangfoldskompetanse i byggenæringen

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe og styreleder i EBA, ønsker nå å ta et bredt initiativ for å etablere et målrettet arbeid for økt mangfoldskompetanse i hele næringen.

Hovedstyret i EBA, med Gjelsvik i spissen, fattet nylig følgende vedtak: «EBAs hovedstyre anmoder den enkelte medlemsbedriften om å stille krav om at alle bedriftens ansatte skal gjennomføre kurset Mangfoldsdugnaden.»

– Næringen sysselsetter i dag rundt 250.000 mennesker og skal både rekruttere og utvikle fremtidens arbeidskraft. I Backe vil vi gjøre dette kurset obligatorisk for alle våre ansatte, sier Gjelsvik, og understreker at byggenæringen, som Norges største fastlands- og distriktsnæring, er helt sentral i samfunnets målsetting om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Så langt har allerede 419 av hans 783 ansatte i Backe tatt kurset.

Det var 11. august i år EBA lanserte kurset Mangfoldsdugnaden med blant annet daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP) i Oslo kommune til stede.

Kompetansesjef Thomas Norland i EBA. Foto: Svanhild Blakstad

Kompetansesjef Thomas Norland i EBA. Foto: Svanhild Blakstad

– Mangfoldsdugnaden er et nytt interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser. Kurset gjelder for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Målet med kurset er å etablere en samlet kompetanse og felles forståelse i hele næringen for hva som kjennetegner et inkluderende og godt arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Kurset er relevant for alle virksomheter og alle prosjekter, uavhengig av omfang, og skal gi kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger, sier kompetansesjef Thomas Norland i EBA.

Han peker på at krav for å ivareta HMS i stor grad har handlet om fysisk helse.

– Nå fokuserer vi også på psykisk helse, sier Norland.

Kurset består av fire filmer med oppgaver som skal besvares mellom filmene.

– Det er også lagt inn fire dilemmaer som kan løses. Kurset har en egen ressurs hvor det også ligger nestlastbare plakater og annen relevant informasjon. Kurset tar 25 minutter å gjennomføre, og er på fire språk, norsk, engelsk, polsk og litauisk. Gjennomført kurs registreres også i HMSREG. Kurset er gratis for alle å gjennomføre frem til 31. desember i år, legger Norland til.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.