Direktør i AF Nybygg Geir Flåta og ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold. Foto: Jan Walbeck/Oppegård kommune

Oppegård kommune og AF Nybygg signerte kontrakt på omsorgsbygg

Torsdag 7.september signerte ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold kontrakt med AF Nybygg for byggingen av Edvard Griegs vei omsorgsboliger med tilhørende bokollektiv for demente, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjenesten.

Bygget blir et miljøvennlig bygg på fem etasjer med underliggende kjeller, hvor de fire øverste etasjene skal bygges i massivtre.

Byggets areal er i underkant av 10.000 kvadratmeter. Kontrakten omhandler også opparbeidelse av utomhusarealer og nødvendig infrastruktur.

Kontrakten er en generalentreprise med verdi på 210 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet har en total kostnadsramme på 378 millioner kroner brutto.

Et moderne helse- og omsorgsbygg
- Vi ruster Oppegård for fremtiden og dette moderne, funksjonelle og miljøvennlige bygget blir et viktig supplement til vår helse- og omsorgstjeneste. Vi ser frem til et godt samarbeid med AF Nybygg og gleder oss til bygget står ferdig, sa ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold.

Arbeidet med tilrigging av tomt starter i september, mens byggestart er forventet medio oktober i 2017 med ferdigstillelse tidlig 2019.

- Vi takker for tilliten og ser frem til å jobbe med dette spennende prosjektet, sa direktør for AF Nybygg Geir Flåta. AF Gruppen har tidligere utført flere prosjekter hvor massivtre er et sentralt konstruksjonselement, blant dem Norges største helsebygg i tre, Ullerud Helsebygg i Frogn i Drøbak.

Miljøprofil
De tekniske løsningene som er planlagt i bygget gir gode miljømessige gevinster både i materialvalg, energioptimalisering og fremtidig vedlikehold. Bygget vil få passivhus-standard.

Underetasjen og første etasje er planlagt bygget i stål og betong. De fire øverste etasjene skal bygges i massivtre. Den utvendige kledningen på bygget vil bli r varmebehandlet slik at det får en gylden glød. Bruk av massivtre er CO2-vennlig og med dette prosjektet bindes CO2 så lenge bygget står, og materialet er fornybart. Massivtre gir også godt innemiljø ved å bidra til riktig luftfuktighet. Byggetiden reduseres ved at alle elementene produseres på fabrikk, fraktes til byggeplass og monteres, noe som gir færre maskiner på byggeplassen og mindre støy. I tillegg legges det opp til fossilfri byggeplass.

Arkitektkontoret tegn_3 har levert forprosjekt, skisseprosjekt og funksjonsbeskrivelse og jobber nå med detaljprosjektering av omsorgsboligene.

Ill. Tegn_3.