Naturvernforbundet krever forbud mot å bruke fremmede treslag i juletreproduksjonen. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker forbud mot planting av utenlandske juletrær

De aller fleste juletreprodusentene i Trøndelag som har søkt om å få plante utenlandske treslag, har fått grønt lys. Naturvernforbundet er bekymret og ønsker forbud.

En forskrift om planting av utenlandske treslag til skogbruksformål ble innført i fjor. Forskriften skal hindre at trær sprer seg og har negativ innvirkning på naturmangfoldet.

Likevel har bare én av 22 søknader i Sør-Trøndelag blitt avslått. I Nord-Trøndelag er to av rundt 20 søknader under behandling, skriver Adresseavisen.

Dermed er nesten alle søknadene innvilget. De fleste ønsker å plante fjelledelgran eller normannsedelgran, sier rådgiver Beate Sundgård hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Naturvernforbundet er imidlertid bekymret og krever forbud mot å bruke fremmede treslag i juletreproduksjonen.

– Disse treslagene er ofte hissige, kan spre seg lett og omdanne økosystemene. De frør seg, blir store og «skygger ut» stedegne trær og vegetasjon. Det eneste rette er å stanse all ny utplanting av disse «miljøbombene», sier fagleder Arnodd Håpnes.