Nestleder Trond Grande i oljefondet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Nestleder Trond Grande i oljefondet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Oljefondet tjente 1210 milliarder kroner i første kvartal

Oljefondet hadde en avkastning på 6,3 prosent, tilsvarende 1210 milliarder kroner, i første kvartal i år.

Det skriver Norges Bank i en pressemelding.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 9,1 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var minus 0,4 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på minus 0,5 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var minus 11,4 prosent.

Fondets avkastning var 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen. Svak avkastning fra eiendomsinvesteringene trakk ned resultatet totalt sett.

– Aksjeinvesteringene hadde svært god avkastning i kvartalet, særlig drevet av teknologisektoren, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

I løpet av perioden svekket kronekursen seg mot flere av hovedvalutaene. Dette bidro til å øke fondets verdi med 647 milliarder kroner. I første kvartal ble det tilført 96 milliarder kroner til fondet.

Ved utgangen av mars 2024 hadde fondet en verdi på 17.719 milliarder kroner. 72,1 prosent av fondet var investert i aksjer, 26 prosent i rentepapirer, 1,8 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.