General manager Giv Brantenberg i HeidelbergCement Northern Europe i dialog med Olje og energiminister Tina Bru. Fotograf Norcem

Olje- og Energiminister Tina Bru på lørdagsbesøk til Norcem

Statsråd Tina Bru besøkte Norcem i Brevik lørdag ettermiddag. Bakgrunnen for besøket var å gjøre seg kjent med Norcems karbonfangstprosjekt.

Norcem er sammen med Fortum Oslo Varme et av to anlegg som jobber med å utvikle karbonfangst. Om anleggene blir vedtatt bygget, vil det bety at hvert av anleggene kan redusere utslippene av CO2 med 400.000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene til om lag 200.000 fossildrevne biler.

Olje- og energiministeren fikk en presentasjon av HeidelbergCement-konsernet og datterbedriften Norcems innsats på miljøsiden siden midten på åttitallet. De siste ti årene har Norcem jobbet aktivt med sitt karbonfangstprosjekt.

Giv Brantenberg, general manager i HeidelbergCement Northern Europe, var godt fornøyd med besøket.

-  Det var et godt møte og statsråden viste stor interesse for prosjektet. At hun kommer til fabrikken vår i Brevik så tidlig i sin periode som minister viser at karbonfangst og miljø er et prioritert område, noe vi setter stor pris på, sier Brantenberg i en melding fra Norcem.