Fra Ølen Betongs samferdselsfabrikk i Sveio. Foto: Ølen Betong

Fra Ølen Betongs samferdselsfabrikk i Sveio. Foto: Ølen Betong

Ølen Betong omsatte for 585 millioner i 2020

Ølen Betong hadde en omsetning på 585 millioner kroner og et resultat etter skatt på 19 millioner kroner i 2020.

- Ølen Betong AS hadde et godt år i 2020, og er så langt ikke vesentlig påvirket av covid19-pandemien, skriver selskapet i en pressemelding.

Årsregnskapet viser en omsetning i 2020 på 585 millioner kroner mot 611 millioner i 2019.

- Nedgangen skyldes primært utsettelse av enkelte prosjekter for Divisjon Element som leverer prefabrikkerte betongelementer til tunnel og samferdsel. Driftskostnader er stabile i forhold til omsetning. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er på 41 millioner kroner i 2020 mot 40 millioner året før. På grunn av en omstrukturering av konsernet der Ølen Betong AS ikke lenger er morselskap, har finansinntekter blitt redusert fra 2019 til 2020 gjennom bortfall av utbytte fra datterselskaper. Resultat etter skatt er 19 millioner kroner i 2020 mot 42 millioner i 2019. Mottatt utbytte utgjorde 22 millioner kroner i 2019, skriver selskapet.

De peker på at også 2021 ser ut til å bli et godt år for Ølen Betong.

- Starten av året er noe påvirket av den lange kuldeperioden, men selskapet forventer god aktivitet utover året og tror det er realistisk å oppnå årsbudsjett totalt for 2021, skriver selskapet.