Ole Jonathan Hagen falt 15 meter ned fra en arbeidsplattform på Glencore Nikkelverk i Kristiansand.
Ole Jonathan Hagen falt 15 meter ned fra en arbeidsplattform på Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Ole Jonathan falt 15 meter - slik har livet vært etter ulykken

Torsdag 6. april 2017 falt Ole Jonathan Hagen 15 meter ned fra en arbeidsplattform på Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Sju år senere har den nesten dødelige ulykken gitt han et nytt liv.