Administrerende direktør Anders-R.-Øynes (t.v.og styrelederOlav-A. Veum i AT-Skog. Foto: Stine Solbakken/AT Skog
Administrerende direktør Anders-R.-Øynes (t.v.og styrelederOlav-A. Veum i AT-Skog. Foto: Stine Solbakken/AT Skog

Økt omsetning for AT Skog

AT Skog sier de kan se tilbake på et år med store svingninger.

– Arbeidet med å samkjøre konsernet har gått for fullt gjennom hele 2022 og det er gjennomført et omfattende investeringsprogram. Investeringene skal sikre økt produktivitet og verdiskaping i hele konsernet, skriver selskapet i en pressemelding.

– I løpet av 2022 er Lundgrens Hyvleri AB blitt en del av konsernet og inngår som en viktig og solid handelspartner i trelastmarkedet. Gjennom oppkjøpene i 2021 og 2022 har vi lagt grunnlaget for en industriell utvikling i verdikjeden, som understøtter skogens betydning og verdiskapingspotensialet. For å sikre handlingsrom for AT Skog, må vi opprettholde vår robuste finansielle stilling framover. For å klare dette, må vi ha god kostnadseffektivitet, forbedret kvalitet på våre tjenester og være kunder og skogeiers førstevalg, sier administrerende direktør Anders R. Øynes i meldingen.

Selskapet viser til at den økonomiske utviklingen var god det første halvåret, men svært utfordrende i det siste halvåret.

Omsetningen i AT Skog SA ble 1 427,3 millioner kroner i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 175,5 millioner kroner (14 prosent). Driftsresultatet i AT Skog SA ble 28,7 millioner kroner mot 34,6 millioner kroner i 2021. EBITDA ble på 36,7 millioner kroner mot 43,0 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt i 2022 ble 33,7 millioner kroner, mot 133,7 millioner kroner i 2021.

– Andelsinnskuddet varierer i forhold til inn- og utmeldinger av medlemmer. Ved årets slutt utgjorde det samlede andelsinnskuddet 131,4 millioner kroner, heter det videre i meldingen.

Egenkapitalandelen i AT Skog SA er solid og utgjør 72,4 prosent, mot 72,7 prosent i 2021.

Omsetningen for konsernet ble på 2 431,6 millioner kroner i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 313,2 millioner kroner (15 prosent).

– AT Skog konsernets andel av de felleskontrollerte selskapenes inntekter og kostnader, er tatt med i regnskapet.

Driftsresultatet i AT Skog konsernet ble 68,5 millioner kroner, mot 155,5 millioner kroner i 2021 og EBITDA ble 86,5 millioner kroner, mot 173,9 millioner kroner i 2021. AT Skog konsernets finansresultat ble -5,7 millioner kroner, mot 63,8 millioner kroner i 2021. AT Skog konsernets andel av resultatene i de tilknyttede selskapene, er tatt inn i konsernregnskapet.