Norsk Ståldag arrangeres i 2023 for 35. gang.

Norsk Ståldag arrangeres i 2023 for 35. gang.

Økonomisk utvikling og marked i fokus på Ståldagen

– Det høye rentenivået har ført til nedgang i byggemarkedet. Dette blir et viktig tema under Ståldagen 9. november, sier daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund.