Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har lagt til grunn en vekst i gjennomsnittlig årslønn på 5,1 prosent. Flere økonomer mener den kan komme opp i over 5,5 prosent, noe som kan medføre et ytterligere hopp i styringsrenten fra Norges Bank. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har lagt til grunn en vekst i gjennomsnittlig årslønn på 5,1 prosent. Flere økonomer mener den kan komme opp i over 5,5 prosent, noe som kan medføre et ytterligere hopp i styringsrenten fra Norges Bank. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Økonomer tror lønnsveksten blir høyere enn avtalt

Flere økonomer tror lønnsveksten blir høyere enn den avtalte rammen mellom LO og NHO. Det kan gi den største lønnsveksten siden 2008 og en økt styringsrente.

Meglerhusene i Norges to største banker spår begge at lønnsveksten i år blir godt over det Norges Bank la til grunn i mars, skriver Aftenposten.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror den blir 5,5 prosent, mens hans kollega Kjetil Olsen i Nordea Markets tror den fort kan ende på oversiden av dette. I så fall blir dette den høyeste lønnsveksten siden 2008.

I sin prognose for styringsrenten fra mars la Norges Bank til grunn en vekst i gjennomsnittlig årslønn på 5,1 prosent i år. Sentralbanken kommer med ny renteplan og nytt lønnsanslag 22. juni.

– Denne lønnsveksten bidrar til at prisveksten blir høyere enn det Norges Bank venter. Med den kraftige svekkelsen av kronen i tillegg venter vi at styringsrenten kommer opp i 4 prosent i høst, sier Olsen. Dette er to ytterligere renteøkninger enn det Norges Bank spådde i mars.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets er noe mer forsiktig. Han har oppjustert sitt anslag for årets lønnsvekst fra 5 prosent til 5,3 prosent.