Lars Barg tar permisjon fra ledervervet i MLF. 

Økokrim-siktet styreleder tar permisjon fra MLF

Styreleder i Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund (MLF), Lars Barg, tar nå permisjon fra sitt verv i organisasjonen. 

Det melder maleren.no. Lars Barg ble nylig dratt inn i en sak der en person bak et entreprenørfirma har innrømmet hvitvasking av 60 millioner kroner. 

Bargs eget malerfirma brukte dette selskapet i forbindelse med arbeider de utførte på Stortinget, og det er i forbindelse med denne saken Barg nå er siktet av Økokrim. 

Han har siden saken ble kjent, hatt permisjon fra vervet som styremedlem i Byggenæringens landsforening. 

Nå tar han altså permisjon fra MLF-vervet også - et verv han i samråd med MLFs advokat valgte å fortsette i for en uke siden. 

Lars Barg sier til Byggeindustrien at han tar permisjon av hensyn til både seg selv, familien og organisasjonen.

- Jeg ønsker å la dette ligge i ro nå til politiet kommer med en avklaring i saken, det er ikke noe mer dramatisk enn det. Jeg tror det er fornuftig for alle parter at dette får roe seg nå, sier Lars Barg.

Han legger ikke skjul på at det har vært tøffe dager etter Økokrim-siktelsen.

- Det er klart at for en som føler seg uskyldig, så er dette tungt, sier Lars Barg.

Det har ikke lyktes Byggeindustrien å få kontakt med nestleder i MLF, Tore Knudsen, mandag kveld, men til maleren.no sier han følgende:

– I samråd med Lars Barg er vi blitt enige om at Lars trer til side som leder av MLF, sier nestleder Tore Knudsen til maleren.no. 

Knudsen konstitueres selv som leder i styremøte på tirsdag.

– MLF er i en omstillingsprosess. Det er derfor viktig for styret og medlemmene at vi nå har fokus på sak, og ikke person. Styret trenger ro til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, forklarer han til nettstedet.