Telemarksbruket i Bø. Foto: Kenneth Johansen
Telemarksbruket i Bø. Foto: Kenneth Johansen

Øker produksjonen av trelast fra Telemarksbruket i Bø

Telemarksbruket AS investerer nå 18 millioner kroner i økt tørkekapasitet.

Fra å skjære et volum på 75.000 kubikkmeter tømmer årlig, kan Telemarksbruket videreforedle opptil 130.000 kubikk tømmer fra Telemark med denne investeringen, skriver selskapet i en pressemelding

– Dette er den største enkeltinvestering på Telemarksbruket siden vi monterte ny saglinje i 2004, sier daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket i Bø i meldingen.

– Med denne investeringen responderer sagbruket på den økte etterspørselen etter trelast, som må innom tørking før kundene kan benytte seg av kvalitetsproduktene fra furuskogen. Satsingen fører også til vekst i lokal verdiskaping og behov for økt bemanning. I 2021 har vi allerede investert 4,5 millioner kroner for å sikre høy kvalitet på våre produkter. AT Skog har bidratt til vesentlige løft for Telemarksbruket gjennom aktivt og målrettet eierskap, sier Grimsgaard videre.
Telemarksbruket ble etter 1. januar i år heleid av AT Skog. Det daglige forbruket av furu sagtømmer er cirka 350 kubikk, som tilsvarer rundt 1.500 stokker. Nye tørker vil være i drift høsten 2022 parallelt med økende produksjon på saglinjen.

– Begrensning i tørkekapasitet har vært flaskehalsen i den store etterspørselen etter trelast. Sammen med andre justeringer i anlegget og saglinjene, får vi en god og effektiv drift parallelt med produksjonsøkningen. Med disse investeringene og forbedringene øker vi etterspørselen og markedsverdien for tømmer til skogeierne, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes i meldingen.