- Øk Husbankens låneramme

I et brev til kommunalminister Liv Signe Navarsete ber Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) regjeringen om snarlig å foreslå for Stortinget og utvide lånerammen i Husbankens med ytterligere 5 mrd. kroner.

Husbanken meddelte i pressemelding 17. september at de må gi avslag på nye søkander om grunnlån til nye boliger. Lånerammen for 2013 er tom.

- Det er bred enighet om at det er en stor underdekning av boliger, ikke minst i pressområdene. Behovet for å bygge flere nye boliger er stort. For øyeblikket meldes det om at de private bankene er blitt mer tilbakeholdne med å gi lån til nye prosjekter, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Det bygges færre boliger
Eek referer til at antall igangsatte nye boliger viser en synkende tendens. I 2. kvartal 2013 ble det igangsatt 7 % færre boliger enn i 2. kvartal 2012.

- I denne situasjonen burde Husbanken spille en større rolle for boligforsyningen og fungere som et nyttig supplement til det private kredittmarkedet. I stedet går Husbanken nok en gang tom for lånemidler lenge før årsskiftet.

Vurdere utvidelse av låneramme
Eek minner også regjeringen om merknaden fra en samlet kommunalkomite i Statsbudsjettet for 2013. Her slår kommunalkomiteen fast at Husbanken er statens viktigste redskap i boligpolitikken. Komiteen ber regjeringen følge nøye med på etterspørselen etter lån i Husbanken, og komme tilbake til Stortinget med en vurdering av behovet for utvidelse av lånerammen.

- I en situasjon der det ligger an til at boligbyggingen faller er det ekstra viktig at myndighetene bruker Husbanken som sitt viktigste middel i boligpolitikken, slik en samstemt kommunalkomite har uttalt, mener Thor Eek.